Advertentie
Advertentie

Vlaamse Beweging viert in verdeelde slagorde Feest van de Vlaamse Gemeenschap

(tijd) - De Vlaamse Beweging viert vandaag, op Guldensporendag, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in verdeelde slagorde. De meningsverschillen over doel en strategie kristalliseren zich rond de IJzerbedevaart, de belangrijkste flamingantische manifestatie, die op 27 augustus voor de 68ste keer plaatsheeft. Het organiserende comité ligt onder vuur omdat het te gematigd en niet democratisch samengesteld zou zijn.Die verdeeldheid is zo oud als de Vlaamse Beweging, zegt Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Hij verwijst naar de tegenstellingen tussen maximalisten en minimalisten tijdens het interbellum, naar het bestaan van twee of zelfs drie Bedevaartcomités meteen na de Tweede Wereldoorlog, naar de verkiezing van zijn voorganger, Paul Daels, die maar twee stemmen meer kreeg dan Michiel Debackere.