Vlaamse boeren en hooggeschoolde Franstaligen

Bij de volkstelling van 1996 beweerden 123.595 Canadese burgers Belgisch bloed in de aders te hebben; dat is net iets minder dan1 procent van het totaal aantal Canadezen. Ruim 31.000 van hen zeiden voor de volle honderd procent van Belgische origine te zijn. De Belgische landverhuizing naar Canada kwam rond 1850 op gang en gaat nog steeds door. Honderd jaar geleden ging het vooral om Vlaamse boeren, nu zijn de emigranten vooral hoogopgeleide Franstaligen. Tientallen jaren lang deed Canada zijn uiterste best om Belgische immigranten aan te trekken.Carl Pansaerts