Vlaamse boeren zoeken nieuwe toekomst in Wallonië

Daniëlla van Hul en Stefan van Rumst, beiden afkomstig uit een Vlaams boerengezin, deden in 1997 de grote stap: ze verhuisden definitief naar de andere kant van de taalgrens, naar Chimay, waar ze een melkveebedrijf kochten. Zij hebben er 140 melkkoeien en telen maïs, gras, suikerbieten en tarwe. Het gezin Van Rumst is geen uitzondering. Landbouwexpert Busschaert spreekt van een echte rage. Dertig tot vijftig procent van de boerderijen die in Wallonië te koop staan, wordt gekocht door Vlamingen. Ik verwacht dat nog veel meer Vlaamse landbouwers zich installeren in Wallonië. Waarom? Grond is het sleutelwoord.Annemie Deckx