Advertentie
Advertentie

Vlaamse bouwwereld staat sterk in Polen

Polen is voor de Vlaamse bouwsector een belangrijke markt geworden. Projectontwikkelaars, architectenbureaus en aannemers hebben de weg naar Centraal-Europa en Polen in het bijzonder gevonden. Tot de jaren 90 waren het vooral de grote beursgenoteerde bouwgroepen en baggerbedrijven die de buitenlandse markten bewerkten. De buurlanden werden nagenoeg volledig over het hoofd gezien. Dat is intussen erg veranderd. Frankrijk en Nederland werden interessante markten voor bouwbedrijven en promotoren.En ook Centraal-Europa, meer bepaald de Visegrad-landen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Polen, won aan belangstelling. De middelgrote bedrijven vonden vooral in Polen hun draai. Daarmee waagden ze de juiste gok. Polen is met een BBP-groei van meer dan 20 procent tegenover het niveau van voor de val van de Muur de absolute uitblinker van Oost-Europa. Voor dit jaar verwachten de VN voor Polen alweer een economische groei met 5,2 procent. Samen met de Vlaamse bouwbedrijven kreeg de hele bouwkolom vaste voet in Polen, stelt Marc Dillen, secretaris-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). vast. Onder de bouwkolom verstaat men het hele bouwnetwerk met architecten, studiebureaus, bouwmaterialenproducenten en promotoren. Dillen wijst erop dat volgens een zeker onvolledige lijst ongeveer 200 Belgische bedrijven in Polen actief zijn, waarvan niet minder dan 45 tot de bouwkolom kunnen worden gerekend. Dillen stelt dat de VCB op verschillende manieren tot de activiteit van Vlaamse bedrijven in Polen bijdraagt. Zo kunnen bouwbedrijven bij de federatie informatie inwinnen over de bouwformaliteiten in het land. Met de bouwkamer van Poznan bestaan intense contacten. In samenwerking met deze kamer en de KU Leuven werd een Phare-programma Master in Construction Management uitgevoerd in Poznan. De VCB neemt voorts deel aan de werkgroep voor Centraal-Europa in de FIEC (Fédération Internationale et Economique de la Construction) en kan bijgevolg de integratie van de Poolse bouwnijverheid in de EU op de voet volgen. Ten slotte bestaat een nauwe samenwerking met Fita (Flanders International Technical Agency). Deze gemengde VZW (overheid-privé) werd opgericht door de Vlaamse regering met als hoofddoel de Vlaamse knowhow en ervaring met infrastructuur- en milieuprojecten wereldwijd te promoten en logistiek te ondersteunen. Hiervoor kunnen ambtenaren-experts van de technische administraties van het departement LIN (Leefmilieu en Infrastructuur) en van de instellingen als VMM, VMW, VLM, OVAM, De Lijn,... ter beschikking worden gesteld van leden van de privé-partners/beroepsfederaties. In Polen werden Fita-experts al verschillende keren ingezet. VCB helpt ook regelmatig mee bij de organisatie van missies van Export Vlaanderen. Om de Vlaamse aanwezigheid in Polen in de kijker te plaatsen, organiseerde Export Vlaanderen deze week een missie aan het land onder leiding van Minister van Huisvesting, Ambtenarenzaken en Sport Johan Sauwens. Tijdens de missie werd een bezoek gebracht aan het Sienna Center, een kantoorgebouw van de projectontwikkelaar G. Buelens in Warschau. In een later stadium is Immobel (Immobiliën Vennootschap van België) in dit project op 50/50-basis ingetreden. Het gebouw omvat 31.311 m2 kantoren en ondergrondse parkings. Het complex kan zowel horizontaal als verticaal worden opgedeeld, wat een grote flexibiliteit bij de verhuring biedt. Het is verhuurd aan een internationale cliënteel met huurders als Alcon, Allen&Overy, Boston Consulting Group, Centertel, Cigna, Healey&Baker, Lockheed Martin, Nokia, Oracle en Servier. Bij Democo Poland in Tarnowo Podgorne, nabij Poznan, vond de opening van nieuwe kantoren en werkplaatsen plaats. Democo uit Hasselt ontdekte de Poolse markt al in het begin van de jaren 90. Het eerste project van het bouwbedrijf in Polen gebeurde in opdracht van Philips Matsushita Battery. Democo Poland werd opgericht als 100-procentdochter van Democo. Het bedrijf koos voor Poznan als vestigingsplaats wegens de dynamiek van de regio en de mensen en de uitstekende ligging ervan voor buitenlandse bedrijven. Klanten bleven niet uit. Democo Poland bouwde na Philips voor Deceuninck Plastics, Scala Plastics, Viessmann, Hörmann, Massive, Velux, Remmers, en andere.In 1999 realiseerde het bedrijf een omzet van 350 miljoen frank en een nettokasstroom van 10 miljoen frank. Voor 2000 werd een omzet van 500 miljoen frank gebudgetteerd. Door de sterke groei en de behoefte aan een eigen uitvalsbasis voor kantoren en werkplaatsen werd in 1999 begonnen met de bouw van een eigen vestiging in Tarnowo Podgorne. In een eerste fase werden hier 2.300 m2 loodsen en 700 m2 kantoren gerealiseerd, tezamen met grond, aansluitingen en materieel goed voor een investering van 65 miljoen frank.Als financiële partner voor deze investering werd een beroep gedaan op de BEM -Flemish Construction and Investment Company). Dit is een initiatief van de VCB, de GIMV (via het Fonds Nieuw Europa), KBC en een aantal vastgoedinvesteerders (Buelens, De Speyebeek, Sibomat en Matexi), ontwerpers (Groep Styfhals, Belconsulting, SWK en Eurosense), bouwbedrijven (Drooghmans, Democo, Kumpen, Van Laere, Vanhout, Tytgat en Sibomat) en bouwmaterialenproducenten (Atab). BEM heeft de co-financiering van vastgoedprojecten in Centraal-Europa tot doel. Naast de financiering van het gebouw van Democo, was het fonds ook betrokken bij het Flanders Business Park in Warschau. Dat is een project van Liebrecht & Wood, een Belgische vennootschap die sinds 1994 actief is in Polen. Het project staat in de steigers. Het wordt een complex van twee gebouwen die samen net iets meer dan 15.000 m2 beslaan. De eerste projecten van BEM situeren zich in Polen, maar ook andere markten komen in aanmerking. Zo worden studies uitgevoerd naar projecten in Tsjechië en Roemenië. Bovendien kan het activiteitengamma buiten kantoren, semi-industrieel vastgoed, winkels, hotels verruimd worden tot bijvoorbeeld milieu- en andere overheidsinvesteringen. Ten slotte sluit BEM ook residentiële ontwikkelingen niet uit.Marc Dillen meent dat na de ontwikkeling van een economische basis de woningmarkt in Polen aan een opleving toe is. Bij de transitie werd de economische ontwikkeling op gang getrokken en vond de bouw van kantoren, magazijnen en hotels plaats. Op de woningmarkt zorgden huurgaranties en huurblokkeringen voor een status quo. In die omstandigheden stagneerde de woningbouw. Intussen heeft de economische ontwikkeling zon vorm gekregen dat steeds meer particulieren woningen beginnen op te trekken. Hierbij aansluitend is een bouwbedrijf als de Matexi-groep activiteiten in Polen gaan ontwikkelen. Het filiaal Sibomat brengt de technologie en expertise van de houtskeletbouw naar het land. Daarvoor werd overigens het filiaal Polsibo Construct opgericht. In eerste instantie werkt het filiaal op de markt van Poznan, maar op langere termijn is het de bedoeling de hele Poolse markt te bestrijken.BEM biedt verschillende financieringswijzen aan, waaronder die onder de vorm van aandelenkapitaal en achtergestelde hetzij converteerbare leningen. Het type van financiering en de kostprijs ervan hangt af van het type van project, de beoogde return, de bijdrage van de initiatiefnemer, de graad van voorverhuring of voorverkoop, de munteenheid, de terugbetaalgarantie en de afbetalingsperiode. Minister Sauwens legde dinsdag de eerste steen van fase D van het Manhattan Office & Distribution Center, gelegen aan een van de belangrijkste invalswegen naar het stadscentrum van Warschau. Het gaat om een combinatie van kantoren en logistieke ruimte. Het complex werd vorige maand eigendom van Ceresco (Central European Real Estate Company). Met de aankoop verdrievoudigde Ceresco zijn portefeuille.Het Manhattan-complex werd gebouwd in 1996. Initiatiefnemers waren enkele Vlaamse investeerders, waaronder Aimé Desimpel. Het project werd ontwikkeld door Liebrecht & Wood en biedt in zijn huidige staat van afwerking 16.924 m2 magazijnen en 6.604 m2 kantoren die verhuurd zijn aan bedrijven als Nissan, Hella, Castrol, Xerox, Levis, Senior Flexonics en Euro TRV/AGD, een belangrijke distributeur van huishoudelektro in Polen. Het is trouwens dit bedrijf dat de komende tien jaar de volledige nieuwe fase D gaat huren. Deze fase omvat 12.789 m2 magazijnen en een bijkomende kantoorruimte van 2.427 m2. WB