Vlaamse dagbladen bereiken 3 procent meer lezers

(tijd) - De Vlaamse dagbladen bereikten in de periode van medio '97 tot medio '98 iedere dag zo'n 2,77 miljoen lezers. Dat is 3,3 procent meer dan de 2,68 miljoen lezers uit het vorige CIM-lezersonderzoek. In Franstalig België doet de omgekeerde trend zich voor: terwijl er een jaar geleden dagelijks 1,7 miljoen dagbladlezers waren, wordt hun aantal nu geschat op 1,6 miljoen. Dat blijkt uit de lezersstudie van het CIM.Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) moet de reclamemarkt (agentschappen, adverteerders en mediacentra) voorzien van objectieve en betrouwbare gegevens over de Belgische media. De organisatie doet dat hoofdzakelijk via twee kanalen: enerzijds verspreidt ze elk kwartaal cijfers over de verkochte oplage van de schrijvende pers, anderzijds schat ze jaarlijks het aantal lezers van de dag-, week- en maandbladen en het aantal kijkers van de televisiezenders (in vaktermen spreekt men van 'het bereik'). Dat bereik wordt gemeten aan de hand van enquêtes.