Advertentie
Advertentie

Vlaamse economie blijft tot 2002 beter presteren dan Waalse

(tijd) - Het Vlaamse bruto regionaal product zal tot en met 2002 jaarlijks met gemiddeld 2,7 procent groeien, tegen 2 procent voor Wallonië. Limburg scoort van alle Belgische provincies het best met 3 procent - goed voor een 20ste plaats op de Europese ranglijst - gevolgd door Luxemburg (2,9 procent) en West-Vlaanderen (2,8 procent). Antwerpen haalt 2,6 procent. Onderaan bengelen Henegouwen (1,9 procent) en Luik (1,6 procent).Eén en ander blijkt uit het rapport 'European Regional Prospect: Analysis and Forecasts to 2002' van Ereco, een koepelorganisatie van een aantal vooraanstaande Europese economische onderzoeks- en adviesbureaus: het Nederlands Economisch Instituut (Rotterdam), BIPE (Parijs), Cambridge Econometrics, WIFO (Wenen), Prometeia (Bologna), Fundacion Tomillo (Madrid) en Ecotec (Birmingham). Het rapport bevat economische ramingen voor 39 grootstedelijke agglomeraties en meer dan 200 Europese regio's.