Advertentie
Advertentie

Vlaamse ekonomie was ook voorbije jaren trekpaard van de Belgische ekonomie

(tijd) - In de periode 1986-1991 lag de groei van het Vlaamse Bruto Geografisch Produkt (BGP)sletselmatig hoger dan de groei van het Belgische Bruto Binnenlands Produkt (BBP). Dat heeft er toe geleid dat het aandeel van het Vlaamse gewest in het Belgische BBP toenam van 57,9% in 1985 tot 59,7% in 1991. Een en ander blijkt althans uit ramingen van de planningdienst van de Vlaamse administratie.Inzake statistieken is België een ontwikkelingsland. Dat geldt zeker voor regionale statistieken. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) houdt die bij, maar ze worden slechts met heel veel vertraging gepubliceerd. De meest recente regionale produktiecijfers dateren van 1988.