Vlaamse en Nederlandse diploma's worden gelijkwaardig

(tijd) - De Vlaamse en Nederlandse hogeronderwijsdiploma's worden gelijkwaardig. Dat staat in het Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen over de erkenning van de opleidingen in het hoger onderwijs. De gelijkwaardigheid van de getuigschriften maakt de huidige wederzijdse erkenningsregelingen overbodig. De bedoeling is dat het verdrag in het voorjaar van 2004 van kracht wordt. In het academiejaar 2004-2005 wordt ook de bachelor-masterstructuur ingevoerd.