Vlaamse en Waalse socialisten wachten op voorstellen van de CVP

(tijd) - SP en PS zijn bereid verder te besparen omwille van de ekonomische situatie. Voor de SP is er slechts één a-priori: de inspanning moet eerlijk verdeeld zijn. Opvallend is dat SP en PS daarbij het initiatief om voorstellen te doen aan de CVP laten. Anderzijds wil de PS niet te snel gaan inzake de beoordeling van de konjunktuur. Volgens voorzitter Busquin heeft veel onzekerheid te maken met het Franse referendum over Maastricht. In hun reakties op de besluiten van de CVP-frakties en het bestuur van dinsdag wijzen zowel SP als PS een aanpassing van de begroting niet af.