Advertentie
Advertentie

Vlaamse expansiesteun in dienst van milieu- en sociaal beleid

(tijd) - Op 1 mei werden voor de toepassing van de ekonomische expansiewetgeving voor grote bedrijven in Vlaanderen nieuwe richtlijnen van kracht. Daarmee werd een nieuwe stap gezet in de desekonomizering van de expansiesteun. Oorspronkelijk een belangrijke stimulans voor de stimulering van de ekonomische aktiviteit in het algemeen, wordt de expansiesteun steeds meer een instrument voor andere beleidsdomeinen, in casu het milieubeleid en het sociaal beleid (ten aanzien van langdurig werklozen). Selektiviteit heet dat officieel.