Advertentie
Advertentie

Vlaamse Gemeenschap leent vooral bij de ASLK

(tijd) - De Vlaamse Gemeenschap, die een schuld heeft van bijna 300 miljard frank, leent vooral bij de ASLK, het Gemeentekrediet en de Kredietbank. Zij betaalt op haar leningen nauwelijks meer rente dan de federale overheid omdat zij een zeer goede kredietwaardigheid heeft. Dit blijkt uit de nota waarin minister van Financiën en Begroting Wivina Demeester aan het parlement verslag uitbrengt over het Vlaamse schuldbeheer in 1997.De schuld van de Vlaamse Gemeenschap verminderde in 1997 met 18,8 miljard frank tot 307,9 miljard en daalde in maart 1998 net beneden de 300 miljard. De directe schuld, die ongeveer overeenstemt met het gecumuleerde kastekort sinds het begin van de jaren 90, bedroeg eind vorig jaar 157,5 miljard. De indirecte schuld, die hoofdzakelijk een erfenis is van de federale overheid bij de jongste staatshervorming, beliep 150,4 miljard.