Advertentie
Advertentie

"Vlaamse gemeenschapskoekoek verdringt gewestmateries'

BRUSSEL (tijd) - "De Vlaamse gemeenschapskoekoek slokt zoveel geld op voor onderwijs en welzijn, dat er geen geld meer is voor bijvoorbeeld infrastruktuur en exportbevordering.' Dit zegt het Vlaams Ekonomisch Verbond. Dat VEV bouwde een ekonomisch beleid rond vijf assen, tegen 1997 kan dit de werkloosheid halveren.