Vlaamse gemengde intercommunales gaan door met statutenwijziging

(tijd/belga) - De Vlaamse gemengde intercommunales gaan door met de aanpassing van hun statuten om de banden met hun privé-partner Electrabel nauwer aan te halen en een participatie van 5 procent in Electrabel te nemen. Dat is woensdag gebleken op een vergadering van de raad van Vlaamse voorzitters van Intermixt, de koepel van de gemengde intercommunales. Zij negeren daarmee een verzoek van minister Leo Peeters.Electrabel vraagt de gemeenten die bij een gemengde intercommunale zijn aangesloten het contract voor de levering en distributie van elektriciteit en gas met ten minste 18 jaar te verlengen. In ruil krijgen zij een participatie in het kapitaal en dus een deel van de winst van de elektriciteitsproducent. Electrabel anticipeert daarmee op de liberalisering van de Europese gas- en elektriciteitsdistributie.