Advertentie
Advertentie

Vlaamse geneesheren eisen federalizering gezondheidszorg

"De gezondheidszorg en met name de geneeskunde is een persoonsgebonden materie bij uitstek. Het hoeft dan ook geen betoog dat het aangewezen is de bevoegdheid ervan naar de gemeenschappen over te dragen. Daarbij geeft de gezondheidszorg aanleiding tot belangrijke uitgaven en kapitaalsoverdrachten in naam van de solidariteit zonder dat evenwel zorg gedragen wordt voor een zuinig en efficiënt beheer van al deze gelden. Eigen beheer en eigen financiële verantwoordelijkheid van de gemeenschappen voor de gezondheidszorg zijn dan ook een eerste voorwaarde tot sanering'. Dit schrijft het Vlaams Geneesherenverbond in een memorandum aan de toekomstige formateur.