Vlaamse havens voor een nieuwe beheersstruktuur

(tijd) - De Vlaamse havenbesturen zijn allen bereid een nieuwe gezamenlijke beheersstruktuur uit te werken. Dat bleek tijdens de bijeenkomst donderdagavond van het dagelijks bestuur van de Vlaamse havenkommissie. De nota terzake die daar werd voorgelegd werd door alle betrokkenen beschouwd als een valabele basistekst voor het debat (cfr. Tijd van 14 maart).