Advertentie
Advertentie

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij effectiseert 324 miljoen euro woonkredieten

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) effectiseert een pakket van 324 miljoen euro (13 miljard frank) aan sociale woonkredieten. Het is de eerste keer in België dat een overheidsinstelling een effectiseringsoperatie structureert en leidt. Het is ook de eerste Belgische effectisering in euro.Een effectisering is een financieringstechniek waarbij relatief onverhandelbare activa in relatief gemakkelijk verhandelbare activa worden omgezet. In dit geval zijn de onverhandelbare activa sociale woonkredieten met vaste en variabele rentevoeten die door de socialekredietvennootschappen (SKV's) overal in Vlaanderen verzameld worden. De verhandelbare activa zijn obligaties. Concreet geeft de net opgerichte openbare vennootschap voor belegging in schuldvorderingen EVE (Eerste Vlaamse effectisering) via het compartiment SKV-1 voor een nominaal bedrag van 324 miljoen euro één klasse van obligaties uit met een coupon euribor plus 22 basispunten uit. De VHM is met 17,5 procent aandeelhouder van EVE. De 11 deelnemende SKV's hebben elk 7,5 procent in EVE.