Vlaamse inhaalbeweging inzake legerkompensaties

(tijd) - Vlaanderen kan volgend jaar rekenen op een begin van inhaalbeweging op het vlak van de ekonomische kompensaties voor legerbestellingen. Dat is althans de strekking van een politiek akkoord dat binnen de regering werd bereikt in de marge van de vorige week goedgekeurde oplapbeurt voor de Leopardtanks en Mirage-vliegtuigen. Volgens dit akkoord zal bij de militaire aankopen in 1990 prioriteit gegeven worden aan bestellingen waarvan nu reeds vaststaat dat ze in hoofdzaak naar Vlaanderen zullen gaan. Het gaat met name over de aankoop van vrachtwagens, gasmaskers en mijnenvegers, voor een totaal bedrag van 4,5 miljard frank. De redaktie vernam één en ander in welingelichte regeringskringen.