Advertentie
Advertentie

Vlaamse juristen : overheid moet arresten uitvoeren

De eerbied voor de rechtstaat houdt in dat de arresten van de hoogste gerechtshoven strikt worden uitgevoerd. Deze rechterlijke beslissingen mogen niet ongedaan gemaakt worden door een wetgevend initiatief. Dit staat te lezen in een memorandum van de Vlaamse juristenvereniging. De juristen vragen tevens dat de komende grondwetsherziening grondig wordt voorbereid. Deze opdracht moet worden toevertrouwd aan een gemengde werkgroep bestaande uit deskundige juristen en ekonomisten. De werkgroep moet in samenspraak met het perlement een blauwdruk voor een nieuwe grondwet opstellen.