Vlaamse kunstambachten willen zich struktureren

(tijd) - De sektor van de kunstambachten in Vlaanderen is zich volop aan het struktureren of wil daarmee alleszins snel beginnen. Het Ekonomisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand met haar binnendienst kunstambacht werpt zich daarvoor op als draaischijf. De organizatie van de tweejaarlijkse Europese konferentie van de World Crafts Council in Brussel is daarbij een belangrijk moment.