Vlaamse kunststeden nodigen uit

(tijd) - De Open Monumentendag is nog maar net voorbij of het kunst- en cultuurminnende publiek mag alweer uitrukken: op 7 & 8 oktober nodigen drieëndertig Vlaamse kunststeden iedereen uit om kennis te maken met hun kunstpatrimonium en artistieke activiteiten. Het is, na 'Ontdek Groen Vlaanderen' en 'De Kust verwacht u', het derde feestweekend opgezet door het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, dat tien jaar bestaat.Over de eerste twee weekends, die als smaakmaker opgevat werden om de Vlaming er toe aan te zetten Vlaanderen als vakantieland te (her)ontdekken, is het VCGT tevreden. 'Ontdek Groen Vlaanderen' bracht zo'n 100.000 natuurliefhebbers op de been, en ook 'De Kust verwacht u' was een succes, al kon dat niet echt gemeten worden.