Advertentie
Advertentie

Vlaamse kwaliteitsweek belicht positie van bedrijf in maatschappij

In het kader van de kwaliteitsweek en onder de noemer 'Hebben we het geweten' organiseert het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg op 19 november een kwaliteitscongres. Daar wordt ingegaan op de vraag in welke mate een bedrijf tegemoet kan of moet komen aan de behoeften van de lokale, nationale en internationale gemeenschap. Voor KMO's lijkt dat een ver-van-mijn-bedproblematiek. Maar afkeer van dergelijke kwaliteitszorg kan op termijn nefast werken.Kwaliteitszorg maakte in de jaren zestig zijn opgang. Toen lag de nadruk vooral op de kwaliteit van het product. In de jaren zeventig werd de procesbeheersing erbij betrokken, met vooral opleidingen rond statistische procescontrole. De befaamde 'ISO-9000' norm heeft in de jaren tachtig veel druk gezet op de bedrijven. De aandacht ging naar totale organisatie: niet alleen de productie, ook de inkoop, de nazorg en het personeelsbeleid lagen onder de loep. Het succes van de ISO-norm zorgde ervoor dat er plots een grote behoefte was aan professionele consulenten.