Advertentie
Advertentie

Vlaamse luchtkwaliteit in 1999 verder verbeterd

(tijd) - De uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht in Vlaanderen vermindert . Enkel de emissie van ammoniak (NH3) en van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) stijgt verder. Maar het totaal van verzurende emissies daalde met 27 procent tussen 1990 en 1999. De overlast door ozonconcentratie was het afgelopen jaar 2000 de laagste sinds tien jaar.