Advertentie
Advertentie

Vlaamse mestoverschotten kunnen nog verder stijgen

BRUSSEL (tijd) - De mestoverschotten in Vlaanderen kunnen de volgende jaren nog toenemen. Tussen 2000 en 2003 daalden ze spectaculair door het gebruik van milieuvriendelijk veevoeder en door een natuurlijke en gesubsidieerde afbouw van de veestapel. Maar het effect van die maatregelen voor de toekomst is onzeker. Bovendien dreigt heel Vlaanderen - op verzoek van de Europese Commissie - kwetsbaar gebied te worden. Daar gelden strengere bemestingsnormen, waardoor de mestoverschotten opnieuw stijgen.