Vlaamse ministers vragen voor 5,4 miljard aan bijkredieten

(tijd) - De negen ministers van de Vlaamse regering hebben bij minister Gaston Geens van financiën en begroting voor een totaal van 5,4 miljard frank bijkredieten aangevraagd in het raam van de begrotingskontrole 1990. Dat is amper 1,4% van de totale begrote uitgaven. De Vlaamse begrotingskontrole lijkt dus niet echt een zware klus te zullen worden, temeer omdat men er bij Geens van uitgaat dat de liberale ministers hun bijkredieten hebben opgeblazen.