Advertentie
Advertentie

Vlaamse nepstatutairen worden GEKO's

(tijd) - Alle 35.000 personeelsleden in Vlaanderen die werken in één van de precaire statuten (tewerkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader, derde arbeidscircuit, gemeentelijke gesubsidieerde kontraktuelen) zullen in de nabije toekomst hetzelfde statuut krijgen van gesubsidieerde kontraktueel (GEKO). De Vlaamse executieve heeft daarover deze week een besluit van gemeenschapsminister De Wulf goedgekeurd. De minister wil zo tot een eenvormig systeem komen voor de tewerkstelling van werklozen. Het statuut van GEKO biedt een grotere rechtszekerheid dan de nepstatuten. Een GEKO is immers verbonden door een arbeidsovereenkomst.