Vlaamse OCMW's krijgen 1 miljard frank om voorschotten uit te keren

(tijd/belga) - De Vlaamse regering besliste dinsdag een kredietlijn van 1 miljard frank te openen waarmee de OCMW's van de getroffen gemeenten voorschotten kunnen uitkeren aan slachtoffers van de watersnood. Op federaal vlak zal de ministerraad zich vrijdag buigen over de geactualiseerde lijst met forfaitaire vergoedingen die door het Rampenfonds zullen uitbetaald worden. De VLD vindt echter dat er meer kan gebeuren. Dankzij de kredietlijn van de Vlaamse regering zullen de OCMW's een voorschot kunnen uitkeren aan mensen die een schadedossier hebben ingediend bij het Rampenfonds. Het fonds zal pas vergoedingen uitkeren nadat de schade is hersteld en mits voorlegging van een factuur. Daarnaast zal de Vlaamse regering het Vlaams Parlement voorstellen het Noodfonds-decreet te wijzigen.