Vlaamse OCMW's worden autonomer en moeten meer samenwerken

(tijd) - De autonomie van de OCMW's zal worden versterkt. Ze moeten waar mogelijk samenwerken met andere OCMW's en private welzijnsinitiatieven. Met de gemeente moet een beheerskontrakt gesloten worden. Dit zijn enkele krachtlijnen van "een vernieuwd OCMW-beleid' dat Vlaams minister van welzijn Demeester wil voeren. Op een studiedag zette Wivina Demeester uiteen wat de gevolgen voor de OCMW's zijn van enerzijds de staatshervorming en anderzijds de bestuurlijke vernieuwing die de Vlaamse regering wil doorvoeren. Een principe, dat Demeester niet vermeldt maar zeer duidelijk aanwezig is, is dat van de efficiënte besteding van de middelen.