Vlaamse ODE aan duurzame energie

Vlaanderen is nu ook een Organisatie voor Duurzame Energie rijk, kortweg ODE Vlaanderen VZW. Zij werd in februari opgericht en hield zopas haar startavond-debat. De uitgangspunten van debatavond en vereniging logen er niet om. Ons land staat inzake concreet gebruik van duurzame energie vrijwel nergens en de kennis over de materie is bij zowat iedereen die zich erbij betrokken zou moeten voelen, bedroevend klein. Toch wil ODE niet te veel aan de klaagmuur staan, maar veeleer aan de weg timmeren, hoe lang en smal die voorlopig ook is.OMDAT DE BIJDRAGE van hernieuwbare of duurzame energie aan het primaire energieverbruik in België verwaarloosbaar is, wordt het tijd dat er een samenhangend energiebeleid wordt uitgebouwd om het aandeel van duurzame energie te vergroten. Vlaanderen kampt ook met een gebrek aan kennis over het potentieel van de technologie, het rationeel energiegebruik en de duurzame energiebronnen, zowel bij consumenten als bij beleidsmensen en beroepslui, zoals energieproducenten, installateurs en architecten. Informatie en opleiding zijn volgens de initiatiefnemers zeer versnipperd en moeilijk toegankelijk wegens coördinatiegebrek. Aan die problemen wil ODE nu wat gaan doen.