Advertentie
Advertentie

Vlaamse onderhandelaars weren 'utopieën' uit nota

(tijd) - De Vlaamse regering moet er naar streven door een gericht ekonomisch beleid de werkloosheid op termijn te halveren. Zo staat in de nota die formateur Luc Van den Brande voorlegde aan de onderhandelaars van CVP en SP. Elders luidt het dat tegen het einde van de legislatuur het aantal zware verkeersongevallen moet worden gehalveerd.Deze twee ambities werden door de onderhandelaars te utopisch bevonden. Geen valse illuzies wekken, luidt de boodschap. De nota van Van den Brande werd gisteren bijgeschaafd. Dat schaafwerk wordt vandaag en de komende week voortgezet.De formateursnota van Van den Brande bevat weinig verrassingen. Het ademt een sfeer van kontinuïteit in het beleid uit, wat moeilijk anders kan als je met dezelfde partijen en personen te maken hebt. Het gaat om een werktekst waaraan nog veel zal worden gewijzigd, zo wordt in kringen van de onderhandelaars beklemtoond.