Vlaamse overheid investeert 671 miljoen euro in Limburg

(tijd) - De Vlaamse regering investeert de komende vier jaar 671 miljoen euro in Limburg. Van dat bedrag komt zeker 408 miljoen euro uit de Vlaamse begroting en 180 miljoen euro uit alternatieve financiering. Voor de resterende 83 miljoen euro hoopt de regering 46 miljoen euro te vinden in haar begroting en 37 miljoen euro in Limburg zelf, meer bepaald bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).