Vlaamse overheid neemt 700 jonge schoolverlaters als stagiair in dienst

(tijd) - In het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen kunnen 690 jonge schoolverlaters halftijds aan de slag voor een stage van zes maanden. Met die beslissing gaf de Vlaamse regering woensdag uitvoering aan het werkgelegenheidsakkoord van 14 december 1995.In dat akkoord had de Vlaamse regering er zich toe verbonden in de Vlaamse openbare sector 'a rato van 1 procent van het totale personeelsbestand stages voor jongeren herin te voeren in de vorm van eerste-werkervaringscontracten'. Gisteren keurde zij een samenwerkingsakkoord daarover met de federale overheid goed.