Advertentie
Advertentie

Vlaamse overheid start met experimenten landinrichting

BRUSSEL (tijd) - Sinds 1980 reeds is het Vlaamse gewest bevoegd voor landinrichting. Nu pas wordt een begin gemaakt van een landinrichtingsbeleid op het terrein. Gisteren werden op een perskonferentie twee pilootprojekten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorgesteld. De projekten hebben betrekking op enerzijds de Westhoek en anderzijds Noord-Oost-Limburg. Vlaanderen heeft reeds meer dan tien jaar een minister bevoegd voor landinrichting. Het heeft echter tot 1988 geduurd eer er een beleidsinstrument kwam voor de realizatie van konkrete projekten. Dat instrument heet VLM, drie jaar geleden officieel opgericht, maar eigenlijk pas sinds vorig jaar echt operationeel na de boedelscheiding van de Nationale Landmaatschappij tussen de gewesten.