Advertentie
Advertentie

Vlaamse overheid subsidieert kleinschalige rioolwaterzuivering

(tijd) - Gemeenten die in afgelegen woonkernen kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties bouwen, kunnen daar voortaan een subsidie van de Vlaamse overheid voor krijgen. De Vlaamse regering besliste dat dinsdag. De subsidie bedraagt maximum 50 procent van de kostprijs.Eveneens op voorstel van minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans keurde de Vlaamse regering het provinciaal milieuconvenant 1997-1999 goed. Met de overeenkomst wil de Vlaamse overheid de provinciebesturen ertoe aanzetten de kwaliteit van milieu en natuur in hun provincie te verbeteren.