Vlaamse overheidsdiensten hebben een eigen struktuur

De eerste van de recente staatshervormingen kwam tot stand in 1970 met de drie kultuurgemeenschappen en de drie gewesten, die dan in 1974 een raad kregen. In 1980 kregen gemeenschappen en gewesten bevoegdheden. De derde stap kwam in 1988. Eind juli vorig jaar werd tot de oprichting beslist van een nieuw ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de nieuwe eigen struktuur van de Vlaamse overheidsdiensten werd geopteerd voor een matrixorganizatie.