Vlaamse overheidsinvesteringen krikken Vlaams BNP op met 0,7%

(tijd) - Voor 1994 heeft de Vlaamse regering in totaal voor 89 miljard frank investeringen in haar begroting voorzien. De Planningsdienst van de Vlaamse administratie berekende dat deze investeringen het Vlaams bruto regionaal produkt met 0,7% opkrikken. De Vlaamse regering pakt met deze gegevens uit in een door de federale overheid gevraagde inventaris van de inspannngen die de Vlaamse gemeenschap levert ten gunste van de ekonomische heropleving.