Vlaamse parlementsleden bezorgd over stijging van drinkwaterprijs

BRUSSEL (tijd) - Ondanks geruststellende woorden van minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans zijn Vlaamse parlementsleden van verschillende partijen bevreesd voor een forse stijging van de drinkwaterrekening van de Vlaamse gezinnen. Dat bleek donderdagmiddag in de commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud van het Vlaams Parlement.In het programmadecreet bij de begroting 1997 hebben de Vlaamse regeringspartijen (CVP en SP) de sociale correctie op de afvalwaterheffing afgeschaft. Daardoor zullen de meeste gezinnen in de herfst een hoger bedrag op hun aanslagformulier vinden. Om dat enigszins te compenseren, maar ook om sociale redenen, werd in het programmadecreet bepaald dat elke Vlaming vanaf dit jaar recht heeft op 15 m3 gratis drinkwater per jaar.