Vlaamse proeftuinen worden prestatievelden

(tijd) - De Vlaamse regering besliste op voorstel van minister van Financiën en Begroting Wivina Demeester, een vierde generatie 'proeftuinen' voor doelmatigheidsanalyse en prestatiebegroting aan te leggen. Echte proeftuinen zijn het nochtans niet meer. Na ruim drie jaar experimenteren doen de doelmatigheidsanalyse en de prestatiebegroting definitief hun intrede in de werking van de Vlaamse overheid. De proeftuinen worden prestatievelden. Regering en administratie houden steeds meer en steeds scherper de efficiëntie en de effectiviteit van het beleid in de gaten. Daar kan Vlaanderen alleen maar beter van worden.Besturen was tot voor kort een eenvoudige zaak. Een minister liet het parlement zijn begroting goedkeuren - elk jaar een onsje meer als het kon - en gebruikte het geld om twaalf maanden lang problemen op te lossen, noden te lenigen of behoeften te bevredigen. Als hij daarbij de wettelijke regels volgde en niet meer uitgaf dan was toegestaan, hoefde hij de kritiek van het Rekenhof niet te vrezen. Of het probleem was opgelost, de nood gelenigd, de behoefte bevredigd, was eigenlijk maar bijzaak. Met als gevolg, zo gaf minister Demeester vrijdag op een ambtelijke studiedag toe, dat Vlaanderen al een achttal jaar een drugsbeleid voert, maar niet weet of het vruchten afwerpt.