Vlaamse provincies beducht voor functie-uitholling

BRUSSEL (tijd) - De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) aanvaardt dat de taken van de provincie beter worden afgelijnd, zoals de Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO) heeft geadviseerd. De VVP is bereid zich op een aantal domeinen terug te trekken, maar zal erover waken dat de provincies niet worden uitgehold. Zolang er geen Vlaamse grondwet is, pleit de VVP er overigens voor de provincies als bestuurseenheid in de federale grondwet te behouden, wat indruist tegen het CBO-advies.Onder de titel 'Vlaamse provincies in het offensief' hield de Vereniging van de Vlaamse Provincies maandag een persconferentie over de CBO-voorstellen inzake het bestuurlijk landschap in Vlaanderen. De VVP schaart zich achter de grote lijnen van het CBO-advies, maar vreest een uitholling van de provincies. Tijdens de commissievergadering in het Vlaams Parlement waarop de fracties hun eerste reactie op het CBO-rapport gaven, bleek twee weken geleden dat de VLD, Agalev en het Vlaams Blok de provincies geen warm hart toedragen.