Advertentie
Advertentie

Vlaamse provincies gieten visie op werking en organisatie in Charter

BRUSSEL (tijd) - De vijf Vlaamse provincieraden bespreken de komende weken een blauwdruk voor de vernieuwde organisatie en werking van de provincies. De definitieve tekst van het 'Charter van de Vlaamse Provincies' wordt op 22 februari aan een buitengewone algemene vergadering van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) ter goedkeuring voorgelegd. In het Charter, zo zei VVP-voorzitter Fernand Peuteman maandag op een persconferentie, positioneren de provincies zich als een krachtig streekbestuur.Het Charter is een nieuwe fase in het offensief dat de Vlaamse provincies in 1995 hebben ingezet om hun plaats te verdedigen als interactief beleidsniveau tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten. Krachtlijnen van de blauwdruk, die op 7 december op een VVP-colloquium een eerste keer werd besproken, zijn de herwaardering van het primaat van de politiek en de positionering van de provincies als krachtig streekbestuur.