Advertentie
Advertentie

Vlaamse Raad gebruikt 'Vlaams Parlement' als uithangbord

(tijd) - De Vlaamse Raad zal de naam 'Vlaams Parlement' als 'uithangbord' gebruiken, maar in officiële documenten bij zijn wettelijke naam blijven. Op termijn wordt wel gestreefd naar een wetswijziging. Tijdens hun installatievergadering (13 juni) keurden de leden van de Vlaamse Raad een resolutie goed, waarin staat dat zij voortaan hun assemblée 'Vlaams Parlement' noemen. De resolutie gaat in tegen de grondwet en de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, die het over 'Vlaamse Raad' hebben.