Vlaamse raad keurt opdeling GIMV goed

(tijd) - De Vlaamse raad heeft gisteren ingestemd met de opsplitsing van de GIMV in vier autonome maatschappijen. Op deze laatste zitting voor het zomerreces werd ook de hervorming van het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (HOBU) aangenomen. De herstrukturering van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Vlaanderen (GIMV) is nog een uitvloeisel van het parlementair onderzoek naar de KS. De GIMV verliest de kontrole over Gimvindus en de Vlaamse milieuholding. De drie maatschappijen staan voortaan op dezelfde voet en werken autonoom. De vierde dochter van de GIMV, met name de Limburgse Investeringsmaatschappij, wordt omgevormd tot de Limburgse rekonversiemaatschappij (LRM) en werkt voortaan eveneens autonoom. Ieder heeft zijn eigen taak. Zo kan de GIMV pas in Limburg optreden na akkoord van de LRM. Gimvindus beperkt zich tot de ex-nationale sektoren (scheepsbouw, steenkool, staal, glas en textiel) en de VHM tot milieu. De Vlaamse overheid zal met de diverse maatschappijen beheerskontrakten sluiten. .