Vlaamse Rand krijgt geld in plaats van splitsing

(tijd) - De Vlaamse regering trekt extra middelen uit om te verhinderen dat er in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel Frans wordt gesproken. Minister-president Yves Leterme kondigde dat gisteren aan in het Vlaams Parlement. CD&V en de N-VA hadden een dergelijk signaal van vertrouwen gevraagd van hun coalitiepartners, de VLD en sp.a-spirit. Die zijn er op federaal niveau niet in geslaagd de kieskring BHV te splitsen.