Vlaamse regering beschikt over 220 adviesorganen

(tijd) - De Vlaamse overheid - vooral de regering, in mindere mate de administratie en het parlement - laat zich in haar beleidvoering bijstaan door zo'n 220 adviesorganen. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Luc van den Brande op een parlementaire vraag van Marino Keulen (VLD). Over het nut van de adviesverlening lopen de meningen uiteen. Vanuit het Vlaams Parlement wordt aangedrongen op een vermindering van het aantal adviesorganen, maar een verzoek aan de regering werd daartoe niet gedaan.Er zijn waarschijnlijk maar weinig landen waar de overheid zich zo intens laat adviseren als in België. In 1977 repertorieerde het staatssecretariaat voor Hervorming der instellingen in zijn 'Morfologie van het staatsbestuur' 432 (federale) adviesorganen. Bij koninklijk besluit van 2 juni 1977 besliste de regering 109 adviesraden, comités en commissies af te schaffen. SP-kamerlid Louis Vanvelthoven stelde vijf jaar later, aan de hand van ministeriële antwoorden op zijn parlementaire vragen, een nieuwe inventaris op. Hij telde zo'n 600 advies- en overlegorganen, met bijna 9.000 leden.