Vlaamse regering beslistwoensdag over VDAB

(tijd) - De Vlaamse regering heeft vrijdag kennis gekregen en akte genomen van het voorstel van minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt over de hervorming van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, maar nog geen beslissing genomen. Minister-president Patrick Dewael zei dat vrijdag op een persconferentie na de vergadering van de Vlaamse regering.Dewael zei dat de beslissing werd uitgesteld omdat de regering eerst het voorstel wil bespreken met de sociale partners. Minister Landuyt heeft de voorbije maanden wel informele contacten gehad met de werkgevers- en werknemersorganisaties, maar de Vlaamse regering wil de zaak ook formeel met hen bespreken vooraleer een definitieve beslissing te nemen. Dat gebeurt maandag op de vergadering van het Vesoc (Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité).Dewael gaf nog een tweede reden voor het uitstel. De Vlaamse regering vraagt ook het advies van de secretarissen-generaal Eric Stroobants en Leo Victor. Zij werden enige tijd geleden aangesteld als bijzonder commissaris voor de hervorming van de Vlaamse administratie. Volgens Dewael moeten zij nagaan of het voorstel van Landuyt beantwoordt aan de krachtlijnen voor de herstructurering van de administratie die de Vlaamse regering op 17 februari, tijdens een bijzondere vergadering in Leuven, heeft vastgelegd.De Vlaamse regering zou volgens Dewael woensdag een beslissing nemen over de VDAB. MD