Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering blijft inzage weigeren van beleidsvoorbereidende stukken

(tijd) - De Vlaamse overheid past eindelijk het gebrekkige decreet over de openbaarheid van bestuur uit 1991 aan. In de commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken van het Vlaams Parlement begint vandaag, donderdag, de bespreking van een nieuw ontwerpdecreet, dat de Vlaamse regering vorige maand indiende. In dat ontwerp blijft de regering het openbaarheidsrecht uithollen door in een tijdelijke uitzondering te voorzien voor alle beleidsvoorbereidende documenten.Tot aan het begin van de jaren negentig was België, naar de woorden van wijlen prof. Louis-Paul Suetens, op het vlak van de preventieve rechtsbescherming een ontwikkelingsland. Met de wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de aanstelling van een legertje ombudsmannen en de invoering van de openbaarheid van bestuur is daar sindsdien verandering in gekomen.