Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering breidt lijst hinderlijke inrichtingen uit

(tijd) - Vliegvelden en crematoria worden in Vlaanderen voortaan beschouwd als inrichtingen die hinderlijk zijn voor het milieu en waarvoor bijgevolg een milieuvergunning vereist is. Dat is het gevolg van de wijzigingen die de Vlaamse regering dinsdag aanbracht aan Vlarem I, het Vlaams milieureglement van 6 februari 1991.Het Vlarem I-besluit bepaalt welke bedrijven en activiteiten hinderlijk zijn voor het leefmilieu, en deelt die hinderlijke inrichtingen in verschillende klassen in. Het regelt ook de procedure voor de aanvraag en toekenning van een milieuvergunning.