Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering 'evalueert' tewerkstellingsbeleid

BRUSSEL (tijd) - Na de vakantie zal de Vlaamse regering in de eerste plaats het dossier werkgelegenheid aanpakken. Hoewel de timing gelijk is aan die van de federale regering, is de aanpak verschillend. Minister-president Luc van den Brande wil de bestaande tewerkstellingsmaatregelen (vooral premie voor arbeidsherverdeling) evalueren en zonodig bijsturen.Ook voor de Vlaamse regering is de vakantie aangebroken. Gisteren werd tijdens de laatste vergadering een lange - maar weinig belangrijke - agenda afgewerkt. Op 30 augustus komt de regering-Van den Brande een eerste keer opnieuw samen. Pas op 6 september vindt de eerste echte ministerraad plaats, op 30 augustus wordt de hele dag nagedacht over werkgelegenheid en de problemen van de steden, twee prioriteiten van de Vlaamse regering.