Vlaamse regering geeft bedrijven 10.000 euro voor vervoersplan

(tijd) - De Vlaamse regering hoopt de komende twee jaar het aantal bedrijfsvervoersplannen te vervijfvoudigen. Op voorstel van de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Gilbert Bossuyt (sp.a), trekt de regering daarvoor dit en volgend jaar 1,86 miljoen euro uit. Minister Bossuyt reikt onder meer een bedrijfsvervoercheque van 10.000 euro uit voor elke onderneming waarin minstens 100 werknemers bij het bedrijfsvervoerplan betrokken worden. Om de bedrijven te helpen bij het opstellen van hun bedrijfsvervoersplannen ontwikkelt de Vlaamse overheid een efficiente en gebruiksvriendelijke on-line-toolbox. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt de werkgevers- en werknemersorganisaties bovendien een ondersteunende opleiding aan. Die aanpak moet de bedrijven in staat stellen inzicht te verwerven in de mobiliteitsproblematiek en in de oplossingsmethoden. Databank In de Vlaamse Carpooldatabank worden de verplaatsingsgegevens van werknemers bijgehouden en verwerkt. De toegang tot de carpooldatabank is voortaan gratis. De provincies, die instaan voor de coordinatie van het mobiliteitsbeleid, krijgen een mobiliteitscoordinator. De opmaak van een bedrijfseigen vervoersplan is immers niet altijd efficient, zodat een aanpak op een ruimer niveau gestimuleerd en begeleid moet worden. De sociale partners en de Vlaamse overheid hebben afgesproken de mobiliteitsproblematiek voortaan als een prioritair thema te behandelen in het paritair overleg.