Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering geeft gemeenten grotere beleidsvrijheid

(tijd) - De Vlaamse regering geeft de gemeenten een grotere vrijheid om zelf hun beleid te bepalen, zei Johan Sauwens (VU) woensdag op zijn eerste persconferentie als minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport. Zij ziet de lokale besturen als de aangewezen partners om haar bestuurlijke vernieuwing te realiseren. De minister wees erop, dat de begrotingen van gemeenten en OCMW's vanaf dit jaar niet meer de goedkeuring behoeven van de provinciale deputatie. Eind juli stuurde Sauwens een rondzendbrief naar de gemeenten en OCMW's met de jaarlijkse onderrichtingen voor de begrotingsopmaak. Opzienbarend is dat niet, maar omdat er enkele juridisch-administratieve nieuwigheden zijn en de rondzendbrief een eerste aanzet geeft tot bestuurlijke vernieuwing, gaf de minister gisteren op een persconferentie toelichting.