Vlaamse regering geeft ja-woord voor ERC

(tijd) - Vandaag beslist de Vlaamse regering of ze meewerkt aan het ERC-projekt van KS-manager Gheyselinck. Alle betrokken ministers hebben reeds laten weten dat ze principieel bereid zijn hun medewerking te verlenen, zodat het ja-woord reeds zo goed als vaststaat. Voorwaarde is wel dat de milieuhinder zoveel mogelijk wordt beperkt en dat er geen nieuwe autowegen worden aangelegd ter ontsluiting van het ERC-park. Op financieel vlak impliceert de deelname van de executieve dat ongeveer 1,5 miljard frank wordt vrijgemaakt voor investeringssteun.